CR2450

VARTA Ref : CR2450pile lithium CR2450
3v 560mah
dim: 24x5.mm