CR1632

VARTA Ref : CR1632pile lithium CR1632
3v 140mah
dim: 16x3.2mm