LR54

VARTA Ref : LR54pile alcaline LR54
1.5v 50mah
dim: 11.53x3mm