4LR44

VARTA Ref : 4LR44pile alcaline 4LR44
6v 100mah
dim: 12x25mm