V13

V13 V13

RAYOVAC Ref : ZA13piles auditive blister x8
1​.45v 310mah
diam 7.8mm x 5.4mm